Zwroty i odstąpienie od umowy

Zwroty i odstąpienie od umowy

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenie na piśmie – którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem – w terminie 14 dni kalendarzowych , wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia odebrania towaru.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Sklep Internetowy Buy Design , Art Michał Karpiński ul. Śląska 11 , 06-400 Ciechanów
  3. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji lub jeśli Klient wskaże numer konta w przesłanej informacji o odstąpieniu od umowy  to na konto .
  4. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Kupujący.
  5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  6. W wypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedawca poświadczy na piśmie na adres email Klienta otrzymany zwrot towaru.

Zwroty prosimy dokonywać na poniższy adres:

Sklep internetowy www.buydesign.pl

ART Michał Karpiński

ul. Śląska 11

06-400 Ciechanów

Uwaga – zwrot wyłącznie z załączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT)